Bewegen naar de toekomst

Hoe organiseren wij ons onderwijs?

Hoe organiseren we ons onderwijs?

Werken in units
Om zo effectief mogelijk onderwijs op maat te bieden werken wij in units.
 
Om het onderwijs vorm te geven organiseren we de volgende units (unit groep 1-2, unit groep 3-4, unit groep 5-6, unit groep 7-8) en zien we de kans om aan de volgende  kernwaarden te kunnen voldoen:
  • tegemoet komen aan de onderwijs- en sociaalpedagogische behoefte van onze leerlingen
  • opbrengstgericht werken: 'Eruit halen, wat erin zit'.
  • onze leerlingen voorbereiden op de maatschappij en het voortgezet onderwijs. Zelfstandigheid, zelfverantwoordelijk leren en sociale vaardigheden worden dus steeds belangrijker.
  • instructie  geven aan een groep van circa 20 leerlingen. Concreet houdt dit in dat een leerkracht aan minimaal 3 niveaus instructie geeft. De lesdoelen staan hierbij centraal.
  • ook de leerlingen die zelfstandig (ver)werken worden begeleid en gecoacht.

Verder kijken we in een unit ook met meerdere leerkrachten naar het kind, waardoor er een nog objectiever beeld van een kind gevormd wordt. Aanspreken op het niveau dat het beste past bij het kind lukt daardoor nog beter.

En op het moment dat een leerkracht onverhoopt ziek wordt is de continuïteit, meer dan in een traditioneel systeem, gewaarborgd. En zijn immers nog 2 andere leerkrachten verantwoordelijk voor de unit. Zij kunnen de planning verder bewaken en de vervanger effectief aansturen. Mocht een leerkracht langer dan twee weken ziek zijn, dan ontvangen ouders een bericht. 

Elke leerkracht heeft zijn eigen stamgroep. De leerkracht is aanspreekpunt voor u als ouder als u vragen over uw kind heeft.