Bewegen naar de toekomst

Ouderwerkgroep

Ouderwerkgroep bs Valkenburg
 
Op school werken we met een ouderwerkgroep, zonder leden en zonder geldstromen, om samen met school activiteiten voor onze kinderen te verzorgen. De activiteiten worden uit de schoolbegroting bekostigd.

Wie?  
Leerkrachten en een vaste groep ouders gaan samen in gesprek over hoe de activiteit invulling te geven en taken worden hierbij onderling verdeeld.

Aanspreekpunt van de ouderwerkgroep is
Marieke Cauberg (ouder) e-mail: marieke.cauberg@outlook.com

Hoe? 
Bij elke activiteit nemen twee ouders deel en één of twee personeelsleden. Deze groep is de denktank voor de activiteit.