Bewegen naar de toekomst

Verlof voor uw kind(eren)

Verlof tijdens schooldagen

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken wanneer er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een enkel geval is het mogelijk hier een uitzondering op te maken. Bovendien zijn er bepaalde regels waaraan een aanvraag moet voldoen.
Voor het aanvragen van een of meerdere verlofdagen moet u tijdig een formulier invullen. Dit formulier kunt u downloaden door op de link te klikken:  verlofaanvraag .pdf
Op het formulier kunt u in een schema zien welke uitzonderingen er zijn en welke regels hierbij gelden.
Wij willen u erop wijzen dat wanneer uw aanvraag niet aan deze regels voldoet en/of niet onder de hieronder genoemde uitzonderingen valt uw aanvraag bij voorbaat afgewezen zal worden.
Wanneer het gaat om bijzonder vakantieverlof dient u, behalve de schriftelijke aanvraag ook een werkgeversverklaring door uw werkgever te laten invullen, voorzien van een firmastempel. 

Voor verdere vragen omtrent verlof en wettelijke regels kunt u op onderstaande link klikken.


Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie? | Rijksoverheid.nl