Bewegen naar de toekomst

Huiswerk en huiswerkprotocol

Huiswerk

Bij het geven van huiswerk hebben we als doel om bij de kinderen vaardigheden en competenties te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan hun totale ontwikkeling. Het kan zijn het inoefenen van leerstof voor een toets, of extra oefening van bepaalde reken- of spellingstof, het opzoeken van taken t.b.v. een boekbespreking of een werkstuk en óók het denken aan gymspullen of bibliotheekboeken.

Indien u als ouder met uw kind(eren) buitengewoon verlof geniet neemt u zelf de verantwoordelijkheid voor het verzuim van de lessen. School geeft dan géén extra huiswerk mee om de gemiste lesstof in te halen. 

Ook wordt het gezien als een belangrijke verbinding tussen school en thuis. Door kinderen zaken te vragen die op school in een thema behandeld worden hebt U als ouder inzicht in wat op school gedaan wordt. Het is een "samen zorg dragen voor".

Klik hier voor het huiswerkprotocol