Bewegen naar de toekomst

Ouderbetrokkenheid

We hechten grote waarde aan ouderbetrokkenheid. 

aan het begin van het schooljaar starten we met kennismakingsgesprekken middels een vooraf door ouders ingevuld klaverblad.


Samen verkennen we waar we voor staan en wat we van elkaar het komend schooljaar mogen verwachten. 

Verder vinden er voortgangsgesprekken plaats waarin ook het rapport van het kind besproken wordt. 

Uiteraard kunnen ouders altijd bij de leerkracht terecht met vragen over hun kind. Er wordt dan een afspraak gemaakt. 

Middels onze jeelo projecten (6 per jaar) informeren we alle ouders over de inhoud van het thema en worden ouders uitgenodigd om hun know how ten toon te spreiden bij de projecten of hen uit te nodigen voor begeleiding tijdens de uitvoer van de projecten. Leerkrachten en kinderen waarderen dit enorm!

Ouders zien we ook graag bij openingen en afsluitingen van onze jeelo thema`s. Hiervoor worden dan uitnodigingen gestuurd.