Bewegen naar de toekomst

Gezonde school

Onze school is gezond!
 
Onze school heeft in 2020 opnieuw het themacertificaat  "Gezonde School" verlengd met het deelcertificaat "welbevinden: veilige en sociale omgeving".  Ook nu weer mag onze school zich "gezonde school" noemen.   

Het themacertificaat  "bewegen en sport" kunnen we eraan toevoegen!
Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
 
We zetten de  activiteiten die in het veiligheidsplan staan, in. Ook bewegen en sport krijgt de volledige aandacht! Er is een naschools sportaanbod en onze leerlingen krijgen les van een vakleerkracht gym. 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Traktatiebeleid

Het afgelopen schooljaar heeft de MR een enquête uitgezet over traktatiebeleid. 
"Trakteren op school blijft komend jaar bestaan. In dit geval beroepen we ons op uw medewerking om traktaties binnen de perken te houden. Houd het klein, goedkoop en bij voorkeur gezond."

Dank u wel!
We zien op school dat de traktaties klein zijn. Nog leuke ideeën voor gezonde hapjes gezocht? 
internet staat er vol mee. 


Directie en team bs Valkenburg