Bewegen naar de toekomst

Gezonde schoolOnze school is gezond!
 
Onze school heeft in 2017 het themacertificaat  "Gezonde School" behaald  met het deelcertificaat "welbevinden: veilige en sociale omgeving". In januari 2020 heeft de herregistratie en aanvraag voor het deelcertificaat "welbevinden en sociale omgeving" plaatsgevonden en ook nu mag onze school zich weer"gezonde school" noemen.   

In mei 2018 kunnen we daar het themacertificaat  "bewegen en sport" aan toevoegen!
Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!
 
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
 
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat "welbevinden en sociale veiligheid". Hiervoor zetten we de  activiteiten die in het veiligheidsplan staan, in. Ook bewegen en sport krijgt de volledige aandacht! Er is een naschools sportaanbod en onze leerlingen krijgen les van een vakleerkracht gym. 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
 
 
Directie en team bs Valkenburg