Bewegen naar de toekomst

Oudervereniging

Oudervereniging bs Valkenburg
 
Onze oudervereniging heeft jaarlijks een vrijwillige bijdrage bij de ouders geïnd. Hiervan werden extra activiteiten bekostigd, alsmede ook het jaarlijkse schoolreisje. 

Ons bestuur Innovo heeft het besluit genomen dat scholen per 1 augustus 2020 géén vrijwillige ouderbijdrage meer mogen vragen. 

In de ledenvergadering bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 zullen aan de leden opties voorgelegd worden: wordt het een vereniging met een te heffen contributie waar ouders lid van kunnen worden, of wordt het een stichting zonder leden die zelf voor inkomsten moet gaan zorgen of wordt het een ouderwerkgroep zonder leden en zonder geldstromen die samen met school voor de activiteiten van onze kinderen zorgen.


U kunt de oudervereniging wel nog contacteren via het volgende mailadres:
orvalkenburg@gmail.com

Voorzitter: Maaike Westerink-Denessen
Secretaris: Hanneke van Eijndhoven
Penningmeester: Cindy van den Bos - Ackermans