Bewegen naar de toekomst

Oudervereniging

Oudervereniging bs Valkenburg
 
Onze oudervereniging heeft jaarlijks een vrijwillige bijdrage bij de ouders geïnd. Hiervan werden extra activiteiten bekostigd, alsmede ook het jaarlijkse schoolreisje. 

Ons bestuur Innovo heeft het besluit genomen dat scholen per 1 augustus 2020 géén vrijwillige ouderbijdrage meer mogen vragen en bovendien géén actieve deelname aan de oudervereniging meer mogen hebben. School is echter leidend in de ondersteuning en bijdragen van de activiteiten die de oudervereniging kan leveren, er is voorafgaand altijd overeenstemming met de school en het akkoord van de directeur.

In de ledenvergadering bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 zullen aan de leden opties voorgelegd worden: wordt het een vereniging met een te heffen contributie waar ouders lid van kunnen worden, of wordt het een stichting zonder leden die zelf voor inkomsten moet gaan zorgen of wordt het een ouderwerkgroep zonder leden en zonder geldstromen die samen met school voor de activiteiten van onze kinderen zorgen.

Wel is in overleg met de oudervereniging besloten dat er voor het schooljaar 2020-2021 geen ouderbijdrage geheven wordt en dat de activiteiten (incl schoolreis) betaald zullen worden uit de reserves van de oudervereniging.


U kunt de oudervereniging wel nog contacteren via het volgende mailadres:
orvalkenburg@gmail.com

Voorzitter: Maaike Westerink Denessen
Secretaris: Hanneke van Eijndhoven
Penningmeester: Cindy van den Bos - Ackermans